Actuacions notarials que es poden fer per videoconferència

per Isabel Roca, 11 de gener de 2024 a les 11:46 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 11 de gener de 2024 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.

El 9 de maig del 2023 es va publicar en el BOE la llei 11/2023, de 8 de maig, que determina la digitalització de determinades actuacions notarials i registrals, que respon a les Directives de la Unió Europea en aquesta matèria.

Quines actuacions es poden fer?

Entre d'altres cal destacar les següents:

 
–Constitució de societats de responsabilitat limitada, sempre que les aportacions dels socis al capital social siguin dineràries.
 
–Nomenament d'administradors i apoderaments mercantils de tota classe previstos en la legislació mercantil; i també l'atorgament de qualsevol acte societari, sempre  que en cas de tractar-se  d'aportacions  dels socis al capital social siguin dineràries.

 
–Poders de representació processals, per a l'actuació davant les administracions públiques, poders electorals  i poders per actes concrets. No és possible fer per videoconferència  poders generals, ni poders preventius.
 
–La revocació de poders, excepte els generals i els preventius.
 
–Pòlisses mercantils.
 
–Cartes de pagament i cancel·lacions de garanties.
 
–Les actes de junta general de les societats.
 
–Els testaments quan es produeixi una situació d'epidèmia declarada mentre duri la obligació de confinament.
 
–La conciliació, excepte que, segons el cas, el notari consideri oportú la presència física per al bon fi de l'expedient.
 
Finalment la llei estableix també tots aquells actes i negocis jurídics que es determinin per via de reglament.
 

Com es fa l'atorgament de les escriptures sense anar a la notaria?

S'ha de seguir el següent procediment:
 
1. Accedir a la seu electrònica notarial, que s'anomena Portal Notarial del Ciudadano, amb el certificat electrònic personal. Si no se'n disposa, la llei diu que se li donarà gratuïtament.
 
2. Mitjançant la seu  electrònica, la persona que fa aquest tràmit facilitarà tota la documentació i informació que se li demani.
 
 
3. Durant la videoconferència, la persona que fa el tràmit, és a dir l'atorgant, té dret a llegir per si mateix el document que ha d'atorgar i, en aquest cas, el notari l'ha de posar a la seva disposició mitjançant la plataforma. L'altra alternativa és que el notari llegeixi el document i l'assessori del seu contingut.
 
4. Un cop finalitzat el procés, el notari  signa el document amb la seva signatura electrònica i l'atorgant farà el mateix, amb la seva signatura electrònica també.
 
5. Signat el document, l'atorgant podrà,  mitjançant la seu electrònica notarial, demanar còpies simples  o autoritzades del document que ha signat.
 
Amb aquesta llei s'introdueix la novetat que les còpies electròniques autoritzades que s'han tramitat per aquest procediment, o sigui per via electrònica, tindran la mateixa validesa que les còpies autoritzades emeses en paper. La llei ha entrat en vigor als sis mesos de la publicació en el BOE; per tant és efectiva, doncs, des del 9 de novembre del 2023. Pot semblar insuficient, atesa la novetat de fer aquesta actuació davant de notari per via de videoconferència. Haurem  de veure com es va desenvolupant en la pràctica.
Arxivat a:
Opinió, OPINIÓParticipació