​Com actuar davant d’una modificació substancial de les condicions de treball

per Isabel Roca, 28 de març de 2023 a les 10:42 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 28 de març de 2023 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
L’empresari pot modificar les condicions de treball sempre i quan aquests canvis estiguin justificats per raons econòmiques, organitzatives o de producció i sempre que es facin seguint el procediment establert en l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors. Què s’entén per modificació substancial? Ha d’afectar necessàriament algun d’aquests supòsits:
 

a) Jornada laboral: disminució o augment de jornada, sistema de torns, canvis de dies...)
 
b) Remuneració o categoria laboral.
 

c) Mobilitat geogràfica, quan aquesta impliqui un canvi de residència del treballador.
 
d) Sistemes de rendiment.
 
e) Canvi de lloc o de funcions.
 
Com ha de notificar l’empresari aquesta modificació substancial i quin procediment s’ha de seguir?
L’ empresari ha d’avisar amb una antelació de quinze dies abans de fer els canvis. Un cop notificat al treballador –en el supòsit d’un canvi individual- o al representant dels treballadors –si són més els afectats–, s’obre un període de vint dies perquè aquests puguin presentar les al·legacions oportunes. El treballador o treballadors, segons els cas, poden adoptar tres postures:
 
a) Acceptar la decisió.
 
b) Sol·licitar una extinció de la relació laboral, la qual cosa implica cobrar una indemnització de vint dies de sou per any de servei.
 
c) Recórrer la decisió de l’empresari davant el jutjat social.
 
En aquest cas, el jutjat el tramitarà d’urgència i podrà, una vegada valorats els fets, declarar la modificació:
 
  1. Nul·la, si l’empresari no ha seguit el procediment establert al qual hem fet referència.

  2. Procedent, en què el treballador o treballadors haurà d’acatar les ordres o exigir l’extinció de la relació.

  3. Improcedent, amb la corresponent restitució de les condicions originals i el cobrament d’una indemnització en cas que s’hagin produït danys i perjudicis.
Arxivat a:
OpinióParticipació