​Com es pot fer una notificació d’un particular vàlida jurídicament?

per Isabel Roca, 24 d'abril de 2022 a les 08:02 |
Els particulars i les empreses de vegades han de realitzar i comunicar actuacions que suposen la pèrdua, modificació o adquisició d’un dret i d’aquest fet se n’ha de deixar constància perquè tingui una validesa jurídica. Per exemple: el propietari que no vol renovar el contracte de lloguer al  llogater abans que finalitzi el contracte, el propietari que vol vendre el seu pis que té llogat a un tercer i la llei l’obliga que en primer lloc ofereixi aquest pis al llogater abans que a qualsevol tercer, l’empresa que ha de comunicar un acomiadament a un treballador, etc.
 

Perquè el que es comunica, el que es notifica, tingui una validesa legal i no es pugui rebatre, s’ha de notificar de manera fefaent, que vol dir «que dona fe». I quan passa això? Doncs quan s’acompleixen tres requisits:
 
1) Acreditar la identitat del remitent i del destinatari.
2) Acreditar el contingut literal de la comunicació.

3) Acreditar el resultat; és a dir, si s’ha entregat al destinatari o s’ha deixat un avís o s’ha arxivat  en no haver-li pogut notificar, i la data d’aquesta entrega, avís o arxiu).
 
És un error molt comú que un particular faci l’enviament d’una carta certificada amb justificant de recepció, pensant que tindrà tota la validesa, però en aquest cas la notificació no és fefaent. Per què? perquè només dona fe de l’enviament, de la data de l’enviament i del resultat: si s’ha acceptat o si no ho ha volgut rebre o si s’ha deixat caducar  la recollida a les oficines de correus, però mai aquest enviament dona fe del contingut de la carta, i això és així perquè el particular és una persona que des de la seva posició no pot donar fe del contingut; altra cosa seria si el remitent fos un  notari, per exemple, que es un fedatari públic, o una carta del jutjat, ja que el contingut és emès i signat pel Secretari Judicial –actualment nomenat Lletrat de l’Administració de Justícia–, que és un funcionari públic.
 
Quines notificacions no són fefaents?
 
a) Carta certificada amb justificant de recepció.
b) Carta ordinària.
c) WhatsApp, per la seva fàcil manipulació.
d) SMS.
e) E-mail.
 
Quines sí ho són?
 
a) Burofax enviat certificat amb justificant de recepció presentat a les oficines de Correus o a través de les seves plataformes digitals i també enviaments de burofax per mitjà d’empreses (SEUR o MRW, entre d’altres).
b) Requeriment notarial.
c) SMS certificat.
d) E-mail certificat.
Arxivat a:
OpinióParticipació