Milloren els drets dels consumidors

per Isabel Roca, 22 de gener de 2022 a les 07:37 |
Les relacions entre consumidors i usuaris, constituïts per una banda per l’empresari i pel productor per un altra, entenent per productor el fabricant del bé o prestador del servei, l’intermediari o l’importador d’aquest bé o servei, es troben regulades en la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris que va ser aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 novembre i és aplicable a tot l’Estat espanyol, però recentment ha sofert una modificació en alguns aspectes i ara explicarem els principals canvis, que donen lloc a una major protecció del consumidor o usuari. Aquesta modificació ha entrat en vigor l’1 de gener de 2022.
 

Aquests canvis són:
 
1. La garantia legal dels béns –els que la llei anomena «bienes de consumo duradero»– passa de ser de dos anys a tres.
 

2. Els fabricants estaven obligats a garantir l’existència de peces de recanvi per reparar els béns fins als cinc anys següents a la data en la qual el producte es deixés de fabricar, actualment el termini és de deu anys.
 
3. Abans, si el producte es feia malbé dins del període de sis mesos a comptar des de la data de la compra, el venedor  estava obligat a assumir les despeses de la reparació per aquest període de sis mesos (calia tenir en compte sempre que el dany de l’article, el desperfecte, no sigui atribuïble al comprador, com per exemple si li cau o en fa un ús no correcte), ara el termini és de dos anys des del dia de la compra.
 
Finalment, hem de tenir present que és imprescindible per fer la reclamació conservar el tiquet de compra de l’establiment, ja que és el document que prova l’existència de la relació comercial entre ambdues parts. En cas de pèrdua del tiquet, es pot tornar a demanar al servei d’atenció al client de la botiga que ens ha atès, adjuntant còpia del justificant de pagament pel banc o de l’extracte de la targeta, Si no volguessin donar el tiquet, el següent pas és anar a l’OMIC (Oficina Municipal de Informació al Consumidor) de la ciutat o població on vius i presentar la reclamació pertinent.
Arxivat a:
OpinióParticipació