PATRIMONI CIUTADÀ

Casa ‘Pio’

Entre les dècades de 1860 i 1880 es va urbanitzar la carretera de Cardona, una de les vies de comunicació més importants de la ciutat, que pertanyia a la Diputació. S’hi van instal•lar una successió d’indústries, magatzems i residències, com aquesta del número 77, en la cantonada amb el carrer Dos de maig, que combinava l’ús de taller i habitatge.

per Lluís Virós, 28 de maig de 2024 a les 10:00 |
Es va construir el 1884 i, tot i que no s’ha localitzat el permís d’obres, té les mateixes característiques que els edificis del voltant, dissenyats pel mestre d’obres Lluís Antoni Calvet en un estil entre neoclàssic i industrial.
 

Es tracta d’una casa de veïns en cantonada amb baixos industrials, de planta quasi quadrada i que forma part d’una finca més gran, que inclou la casa i el taller situat al carrer Dos de maig. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes, sota una coberta a tres vessants. La façana té una composició clàssica amb els eixos verticals marcats per les obertures. En les dues plantes d’habitatges s'alternen finestres balconeres i balcons amb lloses estretes i senzilles amb baranes de ferro en la façana de la carretera i un balcó corregut en la del carrer Dos de maig. A la planta baixa hi ha una curiosa alternança de tres portals amples amb arcs rebaixats i dues portes estretes a la carretera, mentre que al carrer hi ha quatre portals simètrics. Els emmarcaments de les obertures, les línies d’imposta, el sòcol, la cantonada i la cornisa s’han remarcat amb un color més fosc. L’estructura interior és de murs de càrrega i, en la darrera rehabilitació, s’ha tingut el bon gust de conservar i revalorar els terres de mosaic hidràulic originals.
 
El catàleg de Manresa protegeix l’edifici de manera parcial, concretament l’estructura, la façana i els elements de la  composició, perquè és i típic i representatiu dels que es construïren originalment a la carretera de Cardona, amb una estètica característica entre industrial i residencial. Durant bona part del segle passat va allotjar el taller metal·lúrgic de Casimir Pio, especialitzat en la fabricació de bombes d’aigua, que dona nom a l’establiment actual. Francesc Comas explica que els Pio van destacar en el motociclisme amateur durant el franquisme, com es pot veure en les fotos històriques del local actual.

 DOCUMENTACIÓ
  • Arxiu Comarcal del Bages, fons arxiu municipal de Manresa, permisos d’obres, expedients de la carretera de Cardona.
  • Oliveras, Josep, La consolidació de la ciutat industrial: Manresa (1871-1900), Caixa d’Estalvis de Manresa, 1986. 

 Participació