INDRETS

El pont Cabradís

Aquest indret es troba prop del Solsonès, fora del Parc Geològic i Miner dels Contraforts del Pirineu, però gairebé a tocar, al terme de Gósol, dins del Berguedà, prop del despoblat de Santa Eulàlia de Bonner, aigües avall de Feners, de l’Espà i de Gósol.

per Josep M. Mata-Perelló i Ferran Climent Costa (Geoparc de la Catalunya Central), 22 de maig de 2024 a les 10:12 |
El pont Cabradís (també anomenat Quebradís), es troba situat al riu Aigua de Valls i recull les aigües superficials del terme de Gósol per conduir-les cap al Cardener, juntament amb les aigües del terme solsonenc de Guixers, on hi entra el riu després de sobrepassar el paratge d’Aigües Juntes, a l’aiguabarreig del riu de Valls amb el riu de Bonner. Es tracta d’un indret espectacular, en un paratge geològic força interessant. Aquí l’aigua del riu desapareix, de fet desapareix tot el riu, i les aigües s’endinsen entre les roques, per una cavitat i reapareixen no gaire lluny,  uns 40 metres. En aquest lloc, es pot passar d’una riba a l’altra, sense creuar les aigües, passant per sobre de l’indret on desapareix. Un fet molt excepcional.
 

Geològicament, es pot dir que el riu aprofita les escletxes obertes entre una sèrie de blocs de conglomerats caiguts sobre la llera, fins al punt de taponar-la. S’ha format una conducció subterrània, que a poc a poc a quedat mig reblerta amb travertins originats en circular les aigües superficials per les esquerdes d’uns conglomerat calcaris, dissolvent els carbonats que cimenten els conglomerats i tornant-los a dipositar, en forma de pedra tosca. El riu circula ara entre un conducte de travertins, en una espècie de cova. Aquestes roques detrítiques carbonatades, aquests conglomerats, son del trànsit de l’Eocè Superior a l’Oligocè Inferior, amb una antiguitat d’uns 33,8 – 44,2 milions d’anys. Aquestes roques detrítiques es troben encavalcades, lleugerament més amunt per d’altres del Triàsic i del Cretàcic, d’uns 200–150 milions d’anys, per nivells de guixos i de calcàries. Tot i així, cal dir que el procés de formació dels travertins i de la cova por un circula el riu no sobrepassa 1,5 milions d’anys. I pel que fa a l’encavalcament, no és altre que el que aixeca el Pirineu sobre la Depressió Geològica de l’Ebre.

 Nom del paratge: Pont Cabradís (també anomenat pont Quebradís).
Situació: Terme municipal de Gósol, prop del despoblat de Santa Eulalia de Bonner.
Situació geològica: Forma part del denominat Avant–País Plegat, a la zona de contacte entre els Pirineus i la Depressió Geològica de l’Ebre.

Procedència del nom: Sembla que fa referència al fet de trobar-se, en un trencadís de roques, com a conseqüència de la caiguda de part de les vessants d’un congost.
Trets geològics: El riu ha aprofitat les esquerdes que hi ha entre els blocs trencats, per circular entre elles.
Materials geològics: Els materials que afloren, nivells de conglomerats carbonatats, gresos i lutites, pertanyen al trànsit de l’Eocè Superior a l’Oligocè Inferior, de la Depressió Geològica de l’Ebre.
Edat de formació: Antiguitat d’uns 33,8–44,2 milions d’anys; mentre que els materials que els encavalquen tenen entre 200 i 150 milions d’anys.
Curiositats: Per arribar-hi, cal fer-ho des de Guixers, per Valls, remuntant el riu de l’Aigua de Valls, passant pel Molí de la Corriu passant després pel paratge d’Aigües Juntes. Cal fer a peu els darrers tres quilòmetres. 

 

Foto: Carles Canet


 
Arxivat a:
Paisatge, INDRETSParticipació