INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

La seguretat als ascensors

Sovint quan entrem en un ascensor ens envaeix per uns segons un pensament inquietant. És segur? Quants pisos té aquest edifici? És millor pujar a peu? Però la seguretat dels ascensors, les seves revisions periòdiques i les inspeccions associades, com en molts altres àmbits de la seguretat industrial, estan sotmeses a una regulació estricta, estan definides de manera clara i són obligatòries i no negociables, sense excepcions.

per Josep M. Macià Roldan, gerent i secretari tècnic del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials a la Catalunya Central, 16 de febrer de 2024 a les 10:04 |
Primerament cal destacar que tots els ascensors, en el moment de la fabricació, ja incorporen un marcatge CE de conformitat i una documentació acreditativa. Això assegura que compleixen les directives comunitàries aplicables i estableixen un estàndard elevat per garantir el control total. Una vegada instal·lats, només una empresa autoritzada pot dur a terme aquesta tasca. Cal legalitzar la posada en marxa mitjançant una documentació que certifica la correcta instal·lació, de conformitat amb la normativa vigent (Reglament o Reial Decret 88/2013 i la Instrucció Tècnica Complementària 01), i també les proves i comprovacions de seguretat inicials requerides.
 

Mantenir aquesta situació al llarg del temps i en l'ús continuat de l'ascensor és responsabilitat del titular o propietari. A través d'un contracte de manteniment obligatori, l'empresa conservadora revisarà mensualment l'estat de tota la maquinària, o cada sis setmanes en edificis de fins a sis parades o ascensors d'edificis de concurrència pública de fins a quatre parades. En cas d’habitatges unifamiliars o ascensors amb velocitat inferior als 0,15 metres/segon, la revisió es fa cada quatre mesos. A més, es obligatori que un Organisme de Control Autoritzat faci inspeccions periòdiques que corroborin el compliment de tot el que hem exposat, amb diferents intervals específics segons el tipus d'edifici:
  • Per a ascensors en edificis industrials i de concurrència pública: cada dos anys.
  • Per a ascensors en edificis d'habitatges amb més de 4 plantes o 20 habitatges: cada quatre anys.
  • Per a la resta d'edificis: cada sis anys. 
Durant aquestes inspeccions, s'examinen els components mecànics, les portes, els mitjans utilitzats per mantenir l'ascensor suspès, la tracció, els frens mecànics, el paracaigudes, els amortidors i el dispositiu de trucada d'emergència, entre altres. Els resultats es classifiquen com a favorables o desfavorables. En cas de defectes lleus, han de resoldre's en un termini màxim de sis mesos; si són considerats desfavorables, l'ascensor es deixarà fora de servei fins que es resolguin les deficiències. Els usuaris podem identificar ràpidament l'estat de l'ascensor després de cada inspecció, ja que l'Organisme de Control Autoritzat col·loca un adhesiu o etiqueta a la cabina amb colors visibles: verd (favorable), groc (amb defectes per resoldre) i vermell (fora de servei). En conclusió, la seguretat dels ascensors es pot garantir si es compleix rigorosament la normativa establerta, que sol ser el més habitual en aquest àmbit.Participació