INDRETS

El pont de l’Arc o pont del Coll

Situat prop del poble de Perles, de l’antic municipi d’Alinyà, actualment Fígols i Alinyà, dins de l’Alt Urgell, aquest paratge es troba als Pirineus, dins del futur Parc Geològic i Miner dels Contraforts del Pirineu.

per Josep Girabal Guitart i Josep M. Mata-Perelló (Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central), 26 de desembre de 2023 a les 10:39 |
L’indret forma part dels anomenats Pirineus Meridionals; tot i que sovint es considera que es troba situat dintre dels sectors que encara es denominen Prepirineu, un mot no escaient des del punt de vista geològic, però encara utilitzat des d’altres punts de mira. Actualment, cal considerar que el Pirineu te tres parts; per una banda el Pirineu Meridional, que s’estén sobre la Placa Ibérica; per altra la Zona Axial i, finalment, el Pirineu Septentrional, que s’estén per Occitània i se situa sobre la Placa Euroasiàtica. Cal no oblidar que el Pirineu s’origina com a conseqüència del xoc molt desigual entre la Placa Ibèrica i la Placa Euroasiàtica.
 

El pont de l’Arc es situa, doncs, al Pirineu Meridional de l’Alt Urgell, dins dels indrets on predominen els materials carbonatats mesozoics, del Cretàcic Inferior. Aquestes roques d’origen marí tenen una antiguitat d’uns 130 milions d’anys, respecte dels nostres dies. Tot i això, bastants anys més tard es va replegar, durant el plegament alpí, fa 50 milions d’anys. Com a conseqüència d’aquest plegament, al Pirineu Meridional (i també a Septentrional) es van succeint una sèrie d’encavalcaments, d’uns materials sobre d’altres. Per d’altra banda, aquest lloc es troba situat dintre de la denominada Roca de Perles. Forma part d’un sector amb una estructura força complicada del Pirineu, per on convergeixen diferents encavalcaments, molt a prop del front d’encavalcament del Mantell de Bóixols, que més cap a ponent i al Nord dona lloc a la Serra de Boumort. En aquest indret, com a conseqüència dels fenòmens d’origen càrstic, van circular les aigües a través de les calcàries i van originar la formació d’avencs i coves. Per l’esfondrament parcial d’aquestes estructures, s’han originat formes com la del pont de l’Arc, una de les més espectaculars del nostre Pirineu.

 Nom del paratge: El pont de l’Arc o pont del Coll.
Situació: Sobre la Roca de Perles, lleugerament al Nord del poble d’aquest nom. Forma part del futur Parc Geològic i Miner del Contraforts del Pirineu.
Situació geològica: Aquest indret forma part del Pirineu. Per part de la majoria dels geòlegs, s’admet que forma part dels Pirineus Meridionals; és a dir del conjunt de mantells de corriment que es van anant desplaçant cap al Sud. Així, aquest lloc es situa a l’extrem més oriental del Mantell de Bòixols, molt a prop del Mantell del Cadí i del Mantell del Montsec de Tost, plenament situat dintre d’una zona amb una gran complexitat estructural.

Procedència del nom: Ve de la seva geomorfologia, ja que és un roc foradat, del qual n’ha quedat una coberta sobre una obertura de la roca, que s’assembla a un pont. De fet, és un pont natural.
Trets geològics: Constitueix un dels ponts naturals més espectacular dels Pirineus i un dels més espectaculars de Catalunya, conseqüència de l’esfondrament parcial d’una cavitat d’origen kàrstic.
Materials geològics: Pertanyen al Cretàcic Inferior.
Edat de formació: Les roques, d’origen marí, s’haurien format fa uns 130 milions d’anys. Posteriorment es van deformar, amb el plegament alpí, fa uns 50 milions d’anys. Pensem que els fenòmens càrstics tenen una antiguitat d’uns 4 o 5 milions d’anys i l’esfondrament parcial tindria menys d’un milió d’anys. 

 
Arxivat a:
Paisatge, INDRETSParticipació