INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

Plaques solars fotovoltaiques sí, però compte!

El mes de juny del 2021, publicàvem un article titulat: L’energia solar fotovoltaica avui està de moda. Dos anys i mig després constatem que s’han executat moltes instal•lacions solars fotovoltaiques i comencen a sortir els primers problemes, inconvenients i queixes, que si els coneixem hi podrem fer front i continuar amb aquesta expansió totalment necessària al nostre país de les energies renovables i concretament de la solar fotovoltaica, per estalvi i per sostenibilitat, tant mediambiental com energètica.

per Josep M. Macià Roldan, gerent i secretari tècnic del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials a la Catalunya Central, 15 de novembre de 2023 a les 10:26 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 15 de novembre de 2023 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Parlem del fet que malgrat les instal·lacions estan dissenyades per a una vida útil de 25 anys o més, i es consideren fiables i robustes, presenten riscos que si no es preveuen o si no s’implanten accions preventives ens generaran diversos contratemps. Els panells fotovoltaics que instal·lem han de ser de bona qualitat certificada, no només perquè ens garanteixin la producció promesa sinó perquè per exemple davant una granissada no en surtin malparats. Les plaques certificades segons la norma IEC 61215 o UNE-EN 61215 o FM 4473 garanteixen una resistència i estanqueïtat a una pedregada de fins a 25 mm de diàmetre.
 

La subjecció dels panells a la teulada ha de ser executada per professionals, emprant sistemes d’ancoratge segurs, resistents, sense perill que amb el temps perdin la seva subjecció, resistents a la corrosió i a la corrosió electrolítica (entre diferents metalls) i que en cap cas es malmeti la membrana impermeable de la teulada. Aquests panells ja de per si són pesats, però cal afegir-hi i preveure la possible càrrega de neu o la força que li provocarà el vent. El robatori dels panells també pot ser possible si la subjecció és simple i fàcilment violable.
 
Caldrà verificar també la resistència de la teulada, en especial en els casos de teulades antigues o de materials lleugers. Les teulades d’edificacions posteriors a l’any 2000, el codi tècnic de l’edificació ja exigeix una resistència mínima de 100 kg per metre quadrat, resistència que serà suficient per suportar una instal·lació d’aquests tipus convencional. Caldrà prestar atenció també al risc d’incendi. Caldrà disposar de protecció per als llamps si s’escau i sempre per a les sobretensions. Proteccions que periòdicament caldrà: l’estat i el funcionament. Si el sostre o teulada és combustible (materials de plàstic, d’espuma de poliuretà en panells Sandwich, etc.) caldrà extremar les proteccions i distancies de seguretat entre la instal·lació i el material combustible. Un cablejat elèctric defectuós ens minvarà l’eficiència del sistema, però també pot ser l’origen d’un incendi: seccions insuficients dels conductors, terminals i connectors fluixos, ubicació o estesa del cablejat incorrecta, penetracions en edificis per llocs inadequats, etc.
 

Com veiem, doncs, i com passa amb tot, no hi ha duros a quatre pessetes. Desconfieu d’instal·lacions massa econòmiques, perquè aniran en detriment dels materials, de l’eficiència i de la durabilitat de la pròpia instal·lació, aspectes tots ells clau per a la nostra amortització final, i confieu la vostra instal·lació a professionals acreditats i sota la supervisió d’enginyers especialistes que puguin supervisar tota la planificació inicial, disseny, lliurament, execució material i finalment la posada en marxa i el funcionament idonis de la instal·lació. Finalment, penseu a comunicar la nova instal·lació a l’asseguradora de responsabilitat civil que tinguem en l’edifici perquè la inclogui en la cobertura.Participació