INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

​La ciberseguretat, la part fosca de la industria 4.0

Empreses més connectades, però també més vulnerables. La ciberse­guretat és un eix clau en la indústria 4.0, ja que la connectivitat impli­ca riscos i, per tant, la necessitat de protegir els sistemes industrials davant les amenaces informàtiques.

per Josep M. Macià Roldan, gerent i secretari tècnic del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials a la Catalunya Central, 11 de juny de 2022 a les 07:37 |
Aquesta informació es va publicar originalment el 11 de juny de 2022 i, per tant, la informació que hi apareix fa referència a la data especificada.
Fa pocs dies rebíem avisos de les diferents organitzacions empresarials i autoritats competents que anéssim molt alerta i aviséssim els nostres col·legiats i associats al respecte. Els atacs són freqüents i les seves conseqüències, greus.

Què entenem per ciberseguretat? Ens referim a totes les mesures que tenen per objectiu la pro­tecció digital de les empreses, persones i sistemes, ja siguin dispositius, aplicacions o dades, davant d’atacs digitals que puguin compro­metre’n la confidencialitat, la disponibilitat o la inte­gritat. Segons fonts de la Generalitat de Catalunya, un 40% dels ciberatacs que pateixen les empreses provoquen la interrupció de les operacions i la facturació, mentre que un 39% tenen com a conseqüència la pèrdua d’in­formació confidencial.

 
Quina és la tendència? Es diu que hi ha dos tipus d’em­preses: les que han patit un cibera­tac i les que encara no saben que l’han patit. En un estudi fet per CIS­CO, un 91% d’empreses espanyoles admetia haver patit un ciberatac el darrer any. En un 45% dels casos, això va provocar pèrdues superiors a 400.000 euros per a l’empresa. Veient l’evolució actual i l’augment de dispositius connectats a Internet, és previsible que el cibercrim aug­menti en els propers anys.
 
Per què és important a la indústria 4.0? Perquè és, per de­finició, la indústria connec­tada: fàbriques on tota la informació és compartida, robots que treballen de manera autònoma, gestió al núvol, sistemes d’intel·ligèn­cia artificial... Els diferents elements de la cadena de producció ja no treballen de manera aïllada, sinó que ho fan connectats entre si i també a in­ternet, fet que els posa en el punt de mira del cibercrim.

 
Què cal fer? Les empreses han de ser conscients del risc i detectar per on poden venir els errors de seguretat: males pràcti­ques, manca de protecció de les xar­xes, accessos no autoritzats, etc. Els experts recomanen fermament tenir una estratègia en ciberseguretat i prendre mesures per protegir els equips, les dades con­fidencials i prevenir possi­bles atacs.
 
El blockchain, una solució? Popularitzada gràcies a les crip­tomonedes, és una tecnologia que està cridada a revolucionar els sistemes de software actuals i que aporta nivells de segu­retat molt elevats. Funciona, com el seu nom indica, a partir d’una cadena de blocs, en la qual cada bloc conté les dades d’una transacció feta en el sistema. Aquests blocs estan enllaçats, dis­tribuïts i xifrats, i actuen com una base de dades emmagatzemant totes les transaccions que es pro­dueixen dins del sistema. El fet de tenir un control descen­tralitzat i d’estar protegits contra l’alteració de les dades fa que sigui més difícil que un dispo­sitiu fraudulent hi tingui accés i transmeti informació enganyosa.
 
Oportunitats de negoci? Segons ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de la Generalitat de Catalunya, al nostre país hi ha 365 empreses dedicades a desenvolupar solucions en ciberseguretat, amb ac­tivitat principalment en els àmbits de les infraestructures, les empre­ses i les aplicacions i serveis. A més, Catalunya compta amb vuit centres tecnològics especialitzats en ciberse­guretat.Participació