Sara Serrano Valenzuela

@swarua Filòloga catalana, observadora, exromana i cafeïnòmana. Addicta a la literatura, el cinema i el teatre. Tradueix articles de l'italià i col.labora en publicacions dedicades a la traducció literària.

Pàgina 1 de 1