NATURA URBANA

Ciència postnormal

La ciència postnormal és una aproximació que reconeix la complexitat i la incertesa inherent als problemes científics i tecnològics en la societat contemporània.

Incertesa i complexitat davant la gestió de l’aigua
per Ignasi Cebrian, 18 de març de 2024 a les 10:33 |
A diferència de la ciència tradicional, que sovint prioritza la certesa i l'objectivitat, la ciència postnormal posa èmfasi en la participació pública i la diversitat de perspectives en la presa de decisions. En el context del medi ambient, aquesta aproximació és particularment rellevant, ja que molts dels desafiaments que afrontem, com l’emergència climàtica, tenen implicacions profundes i diverses, que van més enllà dels aspectes purament científics.

Considerem, per exemple, la gestió de l'aigua al Bages, comarca amb una rica història i una relació profundament enraonada i històrica amb els recursos hídrics locals. Els desafiaments relacionats amb l'aigua són variats i complexos. Enfrontats a problemes com la sequera, la contaminació i la competició pels recursos, els habitants del Bages han de prendre decisions difícils sobre com gestionar l'aigua de manera sostenible i equitativa. En aquest context, la ciència postnormal ofereix una oportunitat per abordar els desafiaments de manera més inclusiva i participativa. En comptes de confiar exclusivament en l'expertesa científica, es reconeix la importància de considerar les perspectives i els coneixements locals en la presa de decisions sobre la gestió de l'aigua. Això pot incloure la col·laboració entre científics, experts en gestió de recursos hídrics i membres de la comunitat per identificar solucions adaptades als reptes específics.


Per exemple, enfront de la sequera, podrien implementar-se programes de conservació de l'aigua a nivell local, incloent iniciatives com la recollida d'aigua de pluja i la millora de la gestió de l'aigua en l'agricultura. A més, es podrien explorar alternatives innovadores en la gestió integrada de recursos hídrics o la utilització de fonts alternatives d'aigua potable. Sempre anant més enllà de la ciència tradicional i participant amb la gent del territori. Al mateix temps, és important reconèixer les interconnexions entre els desafiaments ambientals i altres aspectes de la vida comunitària, com la salut pública i el desenvolupament econòmic. Així, la ciència postnormal ofereix una manera holística d'abordar els desafiaments ambientals, tenint en compte les dimensions socials, ètiques i polítiques de la gestió  ambiental.

En resum, la ciència postnormal pot jugar un paper crucial en la gestió sostenible, fomentant la participació comunitària, la col·laboració interdisciplinària i la innovació en la recerca i la pràctica. Mitjançant aquest enfocament inclusiu i adaptatiu, es pot esperar millorar la resiliència de les comunitats locals davant dels reptes ambientals en curs.
Arxivat a:
Paisatge, NATURA URBANAParticipació