llengua
24/05/2022
Llorenç Capdevila
30/11/2021
21/12/2020
Antoni Daura
06/12/2020
02/09/2020
Eva Forn
09/07/2020
Jaume Puig
El parlar de Manresa no s’ha estudiat gaire; hi ha pocs treballs fets sobre el tema i són d’aspectes parcials. A la ciutat i a la comarca es parla el català central, però hi ha alguns trets fonètics característics i hi ha també un inventari de lèxic propi, que sovint s’estén a altres poblacions del Bages, el Berguedà i el Solsonès. Amb la normalització de l’ensenyament de la llengua a l’escola des dels anys vuitanta, les noves generacions tendeixen a fer servir el model estàndard i es perden molts d’aquests trets peculiars.
10/01/2018
Josep M. Oliva
12/09/2017
Josep M. Oliva
17/02/2017
Llorenç Capdevila
23/12/2016
Llorenç Capdevila
14/10/2016
Marta Perarnau
30/03/2016
Llorenç Capdevila
11/10/2013
14/05/2013
16/01/2013
Ramon Aran, Alex Alegre, Berta Fargas i Ferran Sardans
Pàgina 1 de 1